Mörttjärnberget tas i drift

Foto: Statkraft

Vindkraftsparken Mörttjärnberget invigs nu. Parken består av 37 vindkraftverk som årligen förväntas leverera omkring 280 gigawattimmar. 1,5 miljarder kronor har investerats i bygget som ligger i Bräcke kommun.

Parken drivs av Statkraft SCA Vind, SSVAB, som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA. 

– Vi är glada över att vindparken Mörttjärnberget nu är i drift. Det har varit en lång process och i den har vi känt ett stort stöd från kommunen, det lokala näringslivet och allmänheten. Statkraft har vi ett par år beslutat om vindkraftsinvesteringar i Sverige på 8,8 miljarder kronor. Som Europas största privata skogsägare så har SCA bra vindlägen i skogarna i norra Sverige. Den här samverkan är ett viktigt led i arbetet för en mer hållbar framtid, säger Jakob Norström, vd i SSVAB.

Mörttjärnberget är en del i en satsning på flera vindparker i Västernorrland och Jämtland. Förra året invigdes Stamåsen vindpark, med 26 verk, och ytterligare två parker är just nu under byggnation i Västernorrland och Jämtland; Björkhöjden, med 90 verk, och Ögonfägnaden med 33 verk.

Vindparkerna Bodhögarna och Björkvattnet är under förprojektering. De hittills beslutade delarna i projektet omfattar sammantaget 186 vindkraftverk och kommer att bidra med 1,6 terawattimmar el per år.