Många vindkraftverk på gång i Medelpad

Foto: Marcus Samuelsson

I dagsläget finns bara ett vindkraftverk i Medelpad men i Nötåsen ovanför Holm arbetar Eolus Vind för högtryck för att sätta upp den första vindkraftparken i Medelpad.

– Jag skulle gissa att det ligger cirka 2 000 verk i pipeline i länet, säger Thomas Steinwall, planhandläggare vid Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens sammanställning över vindkraftverk som är i drift, vunnit laga kraft, är under prövning, samråd eller i byggskede ger en summa på 1 844 stycken i Västernorrland. Medelpads andel är 653 verk.