Mer förnybar el pressar ner priserna

Foto: sxc

Det milda vårvädret i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna, enligt rapport från elbolaget Bixia.  Mellan mars och maj har spotpriserna i snitt legat på 26,6 öre per kilowattimme vilket är de lägsta nivåerna sedan våren 2007. De låga elpriserna innebär att en villaägare har sparat cirka 700 kronor på tre månader jämfört med förra året.

– Lägst priser hade vi under påskveckorna och de två sista veckorna i maj. Att priset sjönk i slutet på maj beror på lägre elanvändning samt ökad tillrinning i vattenmagasinen, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Halva priset jämfört med 2008 Under samma period förra året låg elpriset på 35,2 öre per kilowattimme. Jämför man med våren 2008 har elpriserna nästan halverats.

– En viktig anledning till de låga elpriserna är att vi fått in mer förnybar el i systemet som pressar ner spotpriserna. Vi kan också konstatera att elanvändningen har sjunkit med hela 540 gigawattimmar sedan 2008, vilket motsvarar 7 procent av konsumtionen, säger Matina Rosenberg.

Bixias huvudrekommendation är rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset. Om man binder rekommenderar vi ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Matina Rosenberg.