Nej till att vindkraft kan ersätta kärnkraft

Foto: Patrick Degerman

B2B-opinion genomförde nyligen en undersökning bland 6000 personer för att ta reda på hur beslutsfattare och specialister inom teknik- och IT-branschen ser på tre heta ämnen, ett av dem var vindkraft.

Frågan var om vindkraften på sikt möjligtvis skulle kunna ersätta kärnkraften?  Nej, svarade 73 procent av respondenterna. Många motiverade sitt nekande svar med att tekniken nog gör det möjligt, men att det är samhället och svenska normer kring hur hav och natur får användas som begränsar. 

Undersökningen genomfördes under april och maj månad och bestod av 6000 respondenter. Respondenterna är oftast beslutsfattare och arbetar inom IT, telekom, konsulting, tillverkande industri och offentlig verksamhet.