Bixia rensar kraftledningarna från icke förnybar el

Foto: sxc

Som första elbolag i landet tar nu Bixia beslut om att endast leverera förnybar el, även till sina företagskunder. Bixia går därmed i bräschen för den energiomställning som är nödvändig för en hållbar framtid.

– Klimatförändringen är en av våra största utmaningar. Vi är redan det elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el, samtidigt som vi driver på utbyggnaden av sol- vind- och vattenkraft. Därför var det ett naturligt steg för oss att konvertera till 100 procent förnybar el för samtliga kunder, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Sedan 2011 har Bixias privatkunder 100 procent förnybar el, i likhet med flera andra elbolag. Däremot är det inget annat elbolag som endast erbjuder förnybart, även när det gäller företagskunder.

– Redan idag har våra företagskunder en betydande andel förnybar el som kommer från våra lokala producenter, i kombination med den mix som erbjuds på Nordpool. Det ger oss ett bra utgångsläge som gör det enklar att ta steget fullt ut till 100 procent förnybart, säger Tom Istgren.

Bixias målsättning är att samtliga kunder ska vara konverterade till 100 procent förnybart innan utgången av 2018. Många större företagskunder har långa avtal och dessa kommer givetvis att bestå till det blir dags att teckna om avtalen.

– Redan idag väljer de flesta av våra företagskunder 100 procent förnybart och en tydlig trend är att allt fler aktörer har det som krav i sina upphandlingar, säger Tom Istgren.

Bixia har redan lanserat idén för flera av företagets kunder och än så länge har reaktionerna varit positiva.

– Elmarknaden håller på att förändras, småskaligheten ökar och intresset för närproducerad förnybar energi har aldrig varit så stort. Allt fler vill dessutom ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna producenter. Vårt strategiska beslut med 100 procent förnybart ligger helt i linje med den utvecklingen, säger Tom Istgren.