Vindkraftparken i halländska Knäred tas åter i drift

Foto: sxc

Under onsdag 28 maj startar produktionen igen i Eons vindkraftpark i Knäred. Under dagen inspekterades de nio oskadade vindkraftverken och inga avvikelser hittades.

– Vi ser det skadade vindkraftverket som en isolerad händelse och fokuserar nu på att montera ner kraftverket. Först efter detta kan vi få full klarhet i vad som orsakat tillbudet säger Eon Winds kommunikationschef Ann-Nina Finne och fortsätter:

– Vi arbetar utifrån hypotesen att det är turbinens huvudaxel som gått av och utifrån detta har våra tekniker inspekterat de övriga turbinerna.

Eon stoppade driften i vindkraftparken i Knäred i torsdags efter att nospartiet på ett av kraftverken delvis lossnat från sitt fäste.