Anmälan till Vind 2014 är öppen

Foto: Martin von Brömssen

Vind är Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen och är arenan för nätverkande, kunskap och inspiration kring vindkraft och förnybar energi.

Årets tema är El – en svensk exportvara! Sverige kommer ha ett överskott av el under de närmaste åren. Samtidigt har Sverige mycket goda förutsättningar att producera vindkraft kostnadseffektivt och skulle i ännu högre grad kunna bidra till Europas omställning mot koldioxidfri el.

Nyheter för i år:

För första gången kommer Nätverket för vindbruk att medverka under konferensen med ett parallellt, kompletterande program i form av en ”Seminarie- och samtalsarena” under den första dagen.

En ”Innovation Wall” kommer att finnas i utställningshallen. Det blir en samlingsplats och ett modererat forum där idéer och synpunkter noteras och exponeras.