53 000 i vindpeng till Linghed

Foto: Dalakraft

Under Hemvändardagen i Linghed lördag den 24:e maj kommer Dala Vind AB att dela ut 53 000 kronor i vindpeng till byns föreningar. Vilka föreningar som får ta del av vindpengen presenteras vid Bystugan i Linghed.

Dala Vind har projekterat och byggt fem vindkraftverk på Tavelberget norr om Linghed. Vindkraftparken ägs idag av medlemmarna i Dala Vindkraft ekonomisk förening, Dala Vind AB, Falu Energi & Vatten och Envikens Elkraft ekonomisk förening.

Tavelbergets fem vindkraftverk ligger högt i statistiken över elproduktion i Sverige. År 2011 producerade vindkraftverket Ellen mest el av alla vindkraftverk i samma storlek i hela Sverige.

– Tavelberget har producerat mer än beräknat alla år sedan start. Under 2013 producerade parken drygt 7 procent mer än beräknat vilket är fantastiskt bra, säger Niklas Lundaahl på Dala Vind AB.

Dala Vind AB har beslutat att dela ut en förutbestämd del av vindparkens intäkter till Linghedsborna genom det som kallas för vindpeng. Syftet med vindpengen är att främja en hållbar utveckling av Linghed samt att ge stöd till åtgärder och investeringar som är av allmänna intressen i bygden. Pengarna delas ut till ideella och ekonomiska föreningar.

En kommitté med sju representanter från ideella organisationer i Linghed har arbetat fram ett förslag om fördelning av pengarna. Förra året satsades pengarna på surfplattor till Linghedsskolan, bredband och digital informationsplats vid affären, upprustning av fäbodstigar, upprustning av elljusspåret, handikappanpassade toaletter vid Stora Acktjärn och rastplats vid Hökviksbron.