Vindkraftrapporten 2013 publiceras i juni

Foto: Dalavind

Energimyndighetens vindkraftsrapport som bland annat innehåller statistik på kommunal och regional nivå för det senaste året är försenad och publiceras i juni 2014.

Förseningen beror på att myndigheten uppdaterar sitt anläggningsregister som är en huvudkälla för produktions- och anläggningsdata. Uppdateringen är nödvändigt då många gamla vindkraftverk fasats ut ur elcertifikatsystemet.

Utifrån preliminär statistik från elcertifikatsystemet har ändå en sammanfattning av huvuddragen för den svenska vindkraftutbyggnaden under 2013 tagits fram.

Vindkraften under 2013

Under 2013 installerades drygt 555 megawatt vindkraft i Sverige. Den angivna normalårsproduktionen för dessa nya verk uppskattas till 1596 gigawattimmar.

Vindkraften totalt

Den totala installerade vindkrafteffekten i Sverige per 2014-01-01 uppgick till 4206 megawatt. Dessa är fördelade på 3859 megawatt i landbaserade anläggningar, 210 megawatt havsbaserad vindkraft och 137 megawatt i äldre vindkraftverk som fasats ut ur elcertifikatsystemet.