Svagt intresse för vindkraft i Östergötland

Foto: sxc

Elpriserna är så låga att intresset för att bygga vindkraftverk har minskat kraftigt i Östergötland. I vissa kommuner har intresset helt försvunnit.

Enligt Mjölbys kommuns stadsbyggnadschef, Magnus Petersson, var det länge sedan ett en ansökan lämnades in. Några ansökningar om att bygga finns, men de ansökningarna är inte aktiva.

Att intresset är så lågt i Östergötland tror man i Motala kommun beror på det låga elpriset, som gör det svårt att få tillbaka investeringen som ett nytt vindkraftverk innebär, samt att försvaret har sagt nej till vindkraft i stora delar av länet.