Finalister klara till Skånes vindkraftspris

Foto: sxc

Priset delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet, Skånes Energiting 2014. Årets upplaga av Skånes Energiting går av stapeln den 10 juni på Slagthuset i Malmö. Evenemanget arrangeras av Energikontoret Skåne.

Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse och delas i för tredje året i år. Priset tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt har verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne. Pristagaren ska ha koppling till Skåne, är utan begränsning bakåt i tiden och behöver inte ha koppling till en fysisk anläggning. Ett specialdesignat diplom tilldelas den finalist som på bästa sätt agerat i enlighet med prisbeskrivningen. Priset delas ut av Skånes vindkraftsakademi i samarbete med E.on Värme och Serviceförvaltningen Malmö stad.

Finalister Skånes vindkraftspris 2014

Högestad och Christinehof Förvaltnings AB Högestad och Christinehof Förvaltnings AB visade vid en projektering prov på att lyssna och ta till sig synpunkter från berörda boende och allmänhet. Projektet lades ner och är ett bra exempel på tillämpning av branschens kodex att ta hänsyn till motstående intressen efter en konstruktiv dialog med närboende.

Sven Ruin Småskalig vindkraft har lockat nya aktörer med produkter och marknadsföring av varierande kvalitet. Detta har minskat förtroendet för branschens seriösa företag. Sven Ruin har för Svensk Vindkraftförening tagit fram en marknadsöversikt för småskaliga vindkraftverk där potentiella köpare kan få oberoende information om olika verk för att hitta rätt verk för rätt plats.