Närproducerad förnybar el ökar

Foto: Niclas Albinsson

Det var det stora engagemanget för natur och friluftsliv som fick extremsportaren Micke Frantzén att ta klivet in i vindkraftsbranschen. Hans vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kilowattimmar per år. Samarbetet med det lokala elbolaget Bixia gör att cirka 450 hushåll i länet får sin el från Mickes kraftverk. 

– Micke är en av våra många klimathjältar och en av de närproducenter av förnybar el som vi på Bixia samarbetar med. Här i Östergötland har vi cirka 150 producenter som gör det möjligt för våra kunder att välja närproducerad el, säger Magnus Ravander, privatmarknadschef på Bixia.

Som klättrare har Micke bestigit Europas högsta berg med telemarksskidorna på ryggen och även utbildat försvaret och polisen i arbete på hög höjd. Hans intresse för extremsporter ställde höga krav på rätt utrustning och han fann utbudet skralt. Därför startade han butikskedjan Outside. När han sålde verksamheten valde han att investera i vindkraft. Av samma skäl ser han en stor potential i ny förnybar kraftproduktion.

– Vi borde utnyttja våra goda vindlägen ännu bättre. Förra året stod visserligen vindkraften för drygt sex procent av den totala elproduktionen i landet, men det skulle kunna vara mycket mer är så, säger Micke Frantzén.

Friluftsentreprenör på hög höjd Det mesta Micke Frantzén gör har en koppling till hans stora engagemang för natur, friluftsliv och att ha kul.

– Det kan låta banalt, men jag ser till att allt jag gör har en mening, då blir det också roligt. Att satsa på förnybar energi genom vindkraft ligger i linje med mitt arbete och känsla för naturen och friluftslivet. Det har gått som en röd tråd genom hela mitt liv och det känns bra att vara med och bidra till ett bättre klimat, säger han.

Närproducerat – en trend Under de senaste åren har Bixia märkt av att intresset för närproducerad förnybar el har ökat. Dessutom har vindkraften haft medvind och vindkraftsproduktionen har aldrig varit så hög som under förra året och enligt en undersökning som Bixia gjort vill svenska folket ha mer vindkraft.

– Allt fler vill vara med och bidra till ett bättre klimat genom att köpa närproducerad el eller genom att producera sin egen el. Av all den el vi på Bixia köper in kommer en tredjedel direkt från närproducenter av förnybar el, i likhet med Micke. Samtidigt satsar vi stort på att bygga ut den förnybara elen tillsammans med våra kunder. I framtiden kommer vi att få se ännu fler prosumers – sådana som producerar sin egen el och säljer vidare sitt överskott, säger Magnus Ravander.

– Jag är övertygad om att förnybart är framtiden, både när det gäller vind- som solelsproduktion. Energifrågan är en central kugge för hela samhällsutvecklingen och Sverige har stora möjligheter att bli ännu mer offensiva, till exempel genom att exportera förnybar el till våra grannländer. Jag är gärna med i bidrar till den utvecklingen, avslutar Micke.