Region Skåne upphandlar vindkraftverk

Illustration: Region Skåne

Region Skåne har beslutat att upphandla vindkraftverk för att kunna producera el i egen regi. Detaljerna kring upphandlingen, som nu ska starta, presenterades vid en pressträff.

Region Skåne tar nu ansvar för riksdagens beslut om en nationell energipolitik där offentliga verksamheter uppmanas att ta större ansvar för utbyggnad av vindkraftverk. 

– Upphandlingen av vindkraften är ett viktigt steg för målet om ett Region Skåne som ska vara fritt från fossila bränslen senast 2020. Samtidigt som vi tar ett ökat ansvar för klimatet så ger beslutet även större rådighet över våra egna elkostnader. Det gör att vi kan frigöra pengar till andra områden i regionens verksamhet, säger Monika Ekström, regionråd (MP) och ordförande i fastighets- och servicenämnden. 40 procent av elen Upphandlingen omfattar det antal vindkraftverk som kan täcka 40 procent av elbehovet. Att äga vindkraft har visat sig vara den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden att både låsa sina elkostnader över tid och samtidigt räkna hem betydande miljövinster. 

Region Skåne bidrar med att tillföra mer förnybar energi till det lokala och regionala elnätet. Idag förbrukar Region Skåne cirka 140 000 megawattimmar per år och vindkraftverken förväntas producera 50-60 000 megawattimmar per år. 

Ska starta under 2014 Upphandlingen omfattar även drift, service och underhåll. Verken kommer att vara landbaserade och uppföras någonstans i landet och byggas enligt den senaste tekniken.

 – Det är marknaden och de vinnande anbuden som styr den geografiska placeringen. Vi handlar upp ett antal nyckelfärdiga vindkraftverk och tecknar arrendeavtal för den platsen där de uppförs, säger Stig Persson, chef för enheten för intern miljöledning vid Region Skånes Koncernkontor. 

Tanken är att byggnationen påbörjas under 2014. Uppförandet tar mellan 18 och 24 månader och planen är att Region Skåne ska kunna ta över verken senast i december 2016.