Minskade investeringar i förnybart

Foto: Duke Energy

Bloomberg New Energy Finance arrangerade konferensen The Future of Energy Summit i New York. Konferensen vänder sig främst till energi- och miljöteknikbranscherna och bank- och finanssektorn och andra investerare i förnybar energi, men den har även ett bredare anslag och bland deltagarna fanns också departement, myndigheter, akademi och miljöorganisationer med flera intressentgrupper, skriver tillväxtanalys.se.

Bland annat tog man upp att investeringarna i förnybar energi, både samlat globalt och i varje enskild region förutom Asien, har gått ner under de senaste två åren och en stor del riskkapital har lämnat branschen. Men det poängterades även att snabbt fallande kostnader för förnybart är en delförklaring till de två senaste årens minskade investeringar eftersom volymerna mätt i kapacitet inte alls har minskat lika snabbt.