Normala vindar under april

Foto: Arise

Normala vindar under april månad resulterade för Arise i en elproduktion om 51,9 gigawattimmar (51,2), fördelat på 31,2 gigawattimmar för egen produktion och 20,7 gigawattimmar för samägd vindkraft.