”Sverige bäst i världen på förnybar energi”

Från vänster, moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson, Hannes Carl Borg (C), politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, Cecilia Kellberg, miljö och klimatansvarig på Svensk Energi, Tom Istgren, vd Bixia samt Matina Rosenberg analytiker och metrolog på Bixia. Foto: Bixia

Elbolaget Bixia arrangerade ett energiseminarium som samlades några av landets viktigaste beslutsfattare i energifrågan tillsammans med ett hundratal lokala elproducenter. Dessa diskuterade spelreglerna på energimarknaden och hur Sverige kan dra nytta av sin starka position inom förnybar energi.

Elmarknaden håller på att förändras, småskaligheten ökar och intresset för närproducerad förnybar energi har aldrig varit så stort. Allt fler vill dessutom ta ett eget klimatansvar genom att bli sina egna producenter.

– Klimatförändringen är en av våra största utmaningar. Att bygga ut den förnybara elen är vårt sätt att bidra till en hållbar framtid. Det skapar nya arbetstillfällen, säkrar energiförsörjningen och är samtidigt en av Sveriges bästa råvaror för export, sade Bixias vd Tom Istgren i sitt inledande anförande.

Att förnybar energi skapar nya arbetstillfällen blev tydligt bevisat under seminariet då de av producenterna som bidragit till nya jobb ombads räcka upp sin hand. Det visade sig att de allra flesta av de hundratalet elproducenter som deltog har gjort det.

Bland seminariets talare fanns Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker, som bland annat berättade om lagstiftningskedjan i Bryssel på energiområdet. Enligt honom är Sverige bäst i Europa och Europa bäst i världen på förnybar energi. Men det finns hot.

– EU behöver en kostnadseffektiv och resultatinriktad klimatpolitik till 2030 som fokuserar på det som är viktigt: att minska utsläppen. Det är nödvändigt för att resten av världen ska följa vårt exempel. Förnybar energi är en viktig väg för att minska utsläppen och Sverige går före både vad gäller att minska utsläppen och satsa på det förnybara. Det ska vi vara stolta över, sade Christofer Fjellner.