Skattereduktion för mikroproducentens överskottsel

Foto: sxc

Inom kort väntas riksdagen ta beslut om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el - en lag som föreslås börja gälla den 1 juli.

Förslaget om skattereduktion innebär att mikroproducenter får 60 öre per kilowattimme i skattereduktion för den överskottsel som levereras ut på nätet. Men för den som vill sälja överskottselen kan försäljningen medföra skatteffekter som inte är klargjorda i nuläget. Skatteverket kommer med besked efter sommaren.

Utredningen om mikroproduktion föreslog även vissa ändringar i lagen om skatt på energi. Förslagen i utredningen skapade förväntningar om de ekonomiska förutsättningarna för investering i solceller eller småskalig vindkraft. Men propositionen innehöll inga förslag till ändringar i lagen om skatt på energi.