Vindkraftparken norr om Hallstavik tar form

Foto: sxc

Vindkraftparken strax norr om Hallstavik börjar ta form. Det här är den första större anläggning för vindkraft i Stockholms län, skriver Sveriges Radio.

Vindkraftparken kommer att omfatta 17 vindkraftverk. Hela parken ska vara klar i oktober och det är skogsbolaget Holmen och en europeisk investeringsfond som bygger.

Förutom vindparken norr om Hallstavik finns det bara några enstaka större kraftverk I länet. Enligt Länsstyrelsen är några av orsakerna att det råder brist på lämpliga ytor samt att det finns ett kraftigt motstånd i regionen.

– Acceptansen för vindkraft är låg i vårt län, säger Göran Åström är miljödirektör vid Länsstyrelsen och fortsätter:

– Om vi ser på de ansökningar som kommer in så är det väldigt få. Det är bara några enstaka ansökning om miljötillstånd per år. Och det är inte ovanligt att det dras tillbaka efter första samrådet när man ser motståndet från omgivningen.