Aligera emitterar grön obligation

Foto: sxc

Aligera har framgångsrikt emitterat en senior säkerställd grön obligation om 300 miljoner kronor inom en ram om 500 miljoner kronor med förfall om 5 år. Obligationen som riktades till utvalda nordiska institutionella investerare löper med en kupongränta på Stibor + 500 bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats inom 12 månader.

Vindkraftbolaget Aligera grundades 2009 av Jörgen Bender och Kristoffer Exander och har huvudkontor i Göteborg.  Bolagets affärsidé är att investera i egna vindkraftsanläggningar för elproduktion, genom att förvärva nyckelfärdiga projekt. Efter obligationsemissionen kommer Aligera att äga 10 vindkraftsturbiner, belägna i södra Sverige i de attraktiva prisområdena SE4 och SE3.

– Obligationen ger oss möjlighet att expandera genom förvärv av nya vindkraftsturbiner. Vi ser att det finns goda investeringsmöjligheter både affärsmässigt och miljömässigt på denna tillväxtmarknad, säger Jörgen Bender, VD och ägare i Aligera.

Nordic Fixed Income AB har agerat som finansiell rådgivare och arrangör och Roschier har agerat juridiskt ombud i samband med transaktionen.