Sundsvall satsar på vindkraften

Foto: sxc.hu

Sundsvalls kommun är i färd med att dra igång en storskalig utbyggnad av vindkraft i kommunen. Nu har man sett över vilka områden som kan anses som lämpliga för vindkraft, skriver Dagbladet på nätet.

I den plan som kommunen nu tagit fram så pekas fem områden ut som lämpliga för uppförande av vindkraftverk. Kommunens utgångspunkt har varit att undvika kusten och dalgångarna längs Indalsälven och Ljungan. I stället har man tittat på bergshöjder i skogarna i inlandet.

Vindkraftsbolaget har visat stort intresse och kommunen har redan fått in ansökningar om att uppföra cirka 200 vindkraftverk inom kommunens gränser. Enligt kommunens beräkningar får det plats omkring 100-150 vindkraftverk inom de fem utsedda områdena.