Umeå Energi fortsätter satsningen på vindkraft

Foto: Umeå Energi

Nu tar Umeå Energi över ägandet av de tre nybyggda vindkraftverken på Granberget utanför Robertsfors. Dessa producerar förnybar el till runt 5 100 villor per år.

– Byggprocessen har gått enligt plan och vi är nöjda med slutresultatet. Nu går vi vidare mot nya vindsatsningar, säger Lars C Johansson, operativ chef på Umeå Energis affärsområde Sol, Vind & Vatten.

De tre vindkraftverken restes under hösten 2013 av leverantören Senvion. Nu är bygget slutbesiktat och därmed övergår ägandet till Umeå Energi.

– Totalt har vi nu tio vindkraftverk, varav fyra står på Granberget. Tack vare detta producerar vi helt förnybar el från vindkraft till 11 240 villor per år, säger Lars C Johansson.

Vindkraften har haft en stadig uppgång de senaste åren, både globalt och i Sverige. Inom en femårsperiod förväntas den installerade effekten vindkraft i världen fördubblas, enligt en ny prognos från Global Wind Energy Council. Under 2013 kom Sverige på åttonde plats när det gäller installerad kapacitet i världen och i år blir det ett nytt utbyggnadsrekord i Sverige när uppemot 1 000 megawatt vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk.

– Det känns bra att bidra till denna positiva utveckling. Umeå Energi har ett tydligt fokus på en hållbar framtid och för oss är förnybar och lokalproducerad energiproduktion en ytterst viktig del, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi.

Enligt Svensk Fastighetsförmedlings Trendrapport vill hela 52 procent av svenskarna att deras hem ska försörjas av vindel i framtiden.

– Vi kan konstatera att vinden som energikälla är på uppgång i Sverige. Och nu tar vi vår satsning på vindkraft vidare, genom planering av nya verk, men också genom att hjälpa andra aktörer att bygga vindkraft i regionen, fortsätter Göran Ernstson.