Mindre blåsigt väder väntas

Foto: sxc

De gånga veckornas elpriser (v.16 och 17) har varit rekordlåga, nästan halva priset jämfört med samma period förra året. Värmeböljan i kombination med god tillgång på vatten och vind är de främsta orsakerna. I veckan väntas dock ett väderomslag som kan få priserna att stiga något.

Spotpriset på den nordiska elbörsen låg under vecka 16 och 17 på 24 euro per megawattimmar. Så lågt har elpriset inte varit sedan sensommaren 2012. Så här i slutet av månaden kan vi notera att det rörliga priset i april hamnar på 25,5 euro per megawattimmar. Vi får gå tillbaka till 2007 för att hitta en än lägre prisnivå under april månad.

– Det milda vädret i kombination med påskhelgen har hållit nere elanvändningen och pris. Vi har också en god hydrologisk balans vilket påverkar priserna nedåt. Samtidigt är revisionsperioden för kärnkraften i full gång, vilket betyder att tillgången på kärnkraft är lägre än normalt. Det har dock kompenserats med bra tillgång på vind, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Värme från majbrasan Under denna vecka väntas ett väderomslag där temperaturen i snitt förväntas sjunka med 3 grader vilket ökar elanvändningen. På lördag är det dags för Oskarshamn 3 att gå i revision, vilket innebär att kärnkraftstillgången hamnar på 64 procent av maximal kapacitet. Bixia räknar med att det rörliga elpriset stiger något under veckan.

– Dessutom räknar vi med mindre blåsigt väder vilket innebär en något lägre vindkraftsproduktion. Men det gör ju att fler kan tända sin majbrasa och det är ju ett sätt att hålla värmen och samtidigt minska sin elanvändning, säger Matina Rosenberg skämtsamt.