AQSystem vinnare i Red Dot Award 2014

Foto: sxc

Vid etablering av nya vindkraftsparker ökar kravet på noggranna vindmätningar och beräkningar från användare, finansiärer och turbintillverkare. Produkten AQ510 är baserad på fjärranalysteknik som ger en bättre förståelse och prognos för vindresursen vid etablering av vindkraftverk. Produkten mäter vindhastighet, vindriktning och turbulens var femte meter från 40meter upp till 200 meter höjd med hjälp av ljud, den höga vertikala upplösningen används för detaljerade undersökningar av vindförhållandena i syfte att motivera byggandet av vindkraft. Den mekaniska interna designen i produkten bygger på tre högtalare med matar horn monterade på en gjuten aluminiumplattform. Produkten AQ510 är en vidareutveckling av produkten AQ500 som sålts till den svenska vindkraftsindustrin.

Industridesign utmaningar För att exponera och motivera den exakta tekniken för AQSystem, behövde den industriella designen vara funktionell på ett tydligt och självklart sätt. AQ510 är ett exakt mätinstrument och prioritet var att framhålla bästa möjliga vindmätning och användbarhet. AQ510 delades i tydliga degment som representerar själva mätanordningen och teknikbärare. Andvändarpunkter som handtag och justeringsmöjligheter markeras med klar orange färg, för att förbättra förståelsen och användningen. AQ510 används ofta i avlägsna och tuffa miljöer, därav den modulära förpackningen som möjliggör en flexibel användning i olika terränger. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med Scandinavian Design Innovation företaget No Picnic.

Red Dot Design Award Med Red Dot Design Award har Design Zentrum Nordrhein Westfalen skapat en internationellt erkänd tävling. Red Dot, har etablerat sig över hela världen som en av de mest eftertraktade kvalitetsmärkning för utmärkt design.