Vindkraften behöver positiv media

Foto: Duke Energy

Johanna Olesen, ordförande Svensk Vindkraftförening, skriver i Dagens Samhälle att alla som stödjer vindkraften måste hjälpas åt för att korrigera vantolkningar och avslöja lögner, och visa att det är en energikälla som har sin bästa tid framför sig.

Hon menar att den senaste tidens rapporter och publiceringar till stor del varit negativa och handlat om hur djurlivet störs och turisterna söker sig bort från områden med vindkraftverk.

Men Johanna Olesen menar att det finns fakta som säger motsatsen:

* Talet om en massutbyggnad av vindkraften bygger på att media förväxlar antalet ansökningar om tillstånd att bygga vindkraft med konkreta planer att uppföra turbiner. De tillgängliga prognoser som finns för vindkraftsutbyggnaden visar på att drygt 1 000, inte 20 000 nya vindkraftverk kommer att byggas i Sverige till 2020.

* En studie från Vindval visar att vindkraft har en begränsad påverkan på turismen. En senare undersökning från Gotland visar att nästan 9 av 10 turister upplever vindkraften som neutral eller positiv för deras upplevelse.

* När forskare från Lunds universitet sammanställde forskning kring hur fågellivet påverkas av vindkraften kom de fram till att järnvägar, biltrafik, byggnader och tamkatter är farligare för fåglarna än vindkraftverk.

* Vindkraften får en tredjedel av stödet från elcertifikatsystemet. Mest får bioenergi (över hälften). Vindkraft är en del av lösningen när vi ställer om vårt energisystem för att nå de klimatmål som EU och riksdag beslutat om. Solenergi, energieffektivisering, bioenergi, vattenkraft och vågkraft är exempel på andra förnybara energikällor.