Många vill ha egen elproduktion

Foto: Fortum

En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren. Intresset för att investera i solceller på taket eller egna små vindkraftverk är relativt stort, enligt en undersökning som branschorganisationen Svensk Energi låtit göra. Drygt en tredjedel av dem som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion.

Och nästa vecka väntas riksdagen fatta beslut om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och ersättningen vid försäljningen av det eventuella överskottet. Förslaget är tänkt att stimulera till mer sådan produktion men Svensk Energi fruktar att det kan ha motsatt effekt.

(TT)