Tolkning av miljöbalken missgynnar vindkraft

Foto: Martin Abegglen

Vindkraftssamordnaren Lars Thomsson är kritisk till hur tolkningen av miljöbalken hindrar utbyggnaden av vindkraft och begränsar vattenkraftens reglerförmåga, skriver Second Opinion.

Lars Thomsson är en av Sveriges fyra regeringsutsedda vindkraftssamordnare, som jobbar för att underlätta expansionen av den storskaliga vindkraften.

Han menar att miljöbalkens tyngd är ett problem för både vattenkraftens och vindkraftens utveckling och att det är en orimlig prioritering att åtgärder för ett bättre klimat får stå tillbaka för lokal miljöhänsyn.

– Vi har i Skandinavien tillgång till väldigt mycket vattenkraft som är helt central för att vi ska kunna bygga så mycket sol och vindkraft som möjligt. Att samtidigt som vi vill detta minska reglerförmågan för vattenkraften är en extremt kontarproduktiv åtgärd. Att låta den relativt lilla miljöpåverkan som vattenkraften åsamkar väga tyngre än problemen med vårt klimat tycker jag blir fel viktning. Det här slår direkt på hur mycket sol och vind vi kan bygga, säger han. Han berättar att vindkraftsbranschen generellt sett är oroad över hur utvecklingen inom vattenkraften ser ut.

– Det oroar alla, för alla förstår sambandet, säger han. Även inom vindkraftsutbyggnaden brottas man med hänsynen som ska tas till den lokala miljön. Tolkningen av artskyddsförordningen, som är en förordning under miljöbalken, gör att alla vindkraftsetableringar i praktiken riskerar att stoppas med hänvisning till risken för att enskilda fåglar skadas.