Vindkraften i världen dubbleras på fem år

Foto: sxc

Vindkraften fortsätter att växa kraftigt både i Sverige och globalt. Inom de närmsta fem åren förväntas den installerade effekten vindkraft i världen att fördubblas, enligt en ny prognos från Global Wind Energy Coucil (GWEC). 

– FN:s klimatpanel visade att det krävs en kraftig utbyggnad av vindkraft och annan förnybar elproduktion för att vi ska klara tvågradersmålet. Mot den bakgrunden är det extra positivt att den globala vindkraftsproduktionen fortsätter att öka kraftigt, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Kina fortsätter att dominera den globala vindkraftsmarknaden med 45,3 procent av installationerna 2013 och ser ut att behålla förstaplatsen under överskådlig framtid.

Under 2013 kom Sverige på åttonde plats när det gäller installerad kapacitet i världen, och stod för 2,1 procent av de totala installationerna. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord i Sverige när uppemot 1 000 megawatt vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå återgår den årliga utbyggnaden till omkring 700 megawatt, enligt Svensk Vindenergis prognos.

– Att den starka utbyggnaden fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att nybyggd vindkraft är konkurrenskraftig. Vindkraften ökar försörjningstryggheten samtidigt som elexporten från Sverige möjliggör minskade koldioxidutsläpp i våra grannländer och på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.