Vindkraft får allt mer negativ publicitet

Foto: Svevind

Representanter för Svensk Vindkraftförening menar att vindkraften får orättvist mycket negativ publicitet i massmedia. Nu vill branschen kraftsamla för att "korrigera vantolkningar" och påpeka fördelarna med vindkraft, skriver Sveriges Radio.

– Vi läser dagligen reportage om alla nackdelar som finns kring vindkraft och det är väldigt få gånger media lyfter fram fördelarna med vindkraft, säger Carl-Arne Pedersen, vice ordförande i Svensk Vindkraftförening.

För några år sedan var många positiva till alternativa energikällor och vindkraften. Men idag får de negativa rösterna allt större utrymme i massmedia medan fördelarna med vindkraft glöms bort, menar Carl-Arne Pedersen.

Enligt Carl Arne Pedersen är en direkt effekt av den negativa publiciteten att det idag tar betydligt längre tid från att man ansöker om att bygga tills bygget kommer i gång.

– För sju, åtta år sedan tog ett vindkraftprojekt normalt sett mellan två och två och ett halvt år, idag kan det ta två till tre gånger längre tid.