Vindkraft viktigt för Riksbyggens utsläppsminskningar

Foto: sxc

Bygg- och bostadsbranschen står för en stor del av klimatpåverkande utsläpp av koldioxid vid produktion och förvaltning av fastigheter. Riksbyggen vill visa att det genom medvetet och långsiktigt arbete går att minska dessa utsläpp.

Riksbyggen är ett miljöcertifierat företag som följer lagarna på området och har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågorna. Utöver det har man satt upp ett antal åtagande som brutits ned i tydliga aktiviteter som följs upp med styrtal för att minska sin negativa miljöpåverkan. Riksbyggen arbetar konkret med miljöfrågorna varje dag – såväl vid bostadsbyggande som vid fastighetsförvaltning.

Ett konkret mål som Riksbyggen satt upp är att minska utsläppen av koldioxid med 30 procent mellan 2008 och 2014. När företaget hållbarhetsredovisning för 2013 nu är klar står det klart att man redan lyckats minska dessa utsläpp med hela 35 procent.

– Vi är både glada och stolta över att kunna visa vad som går att åstadkomma med ett målmedvetet hållbarhetsarbete, säger Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski. Våra utsläppsminskningar är resultatet av investeringar i miljöbilar och vindkraft, en videokonferensanläggning för att minska behovet av tjänsteresor, samt energioptimering av vårt fastighetsbestånd.

– Som ett ansvarstagande företag med ambitionen att utveckla samhället är miljöarbetet prioriterat för oss, säger Riksbyggens vd Leif Linde. Det är vårt ansvar som företag att bidra till att planetens naturliga kretslopp inte systematiskt förstörs.