Malmö och Hammarö toppar vindkraftligan

Foto: sxc.hu

Malmö toppar vindkraftligan för kommuner, följt av Hammarö och Landskrona. På länsnivå ligger Skåne i topp, följt av Gotland och Halland. Det framgår av nya beräkningar från vindkraftbolaget O2, som utgår från installerad vindkraft i relation till kommunernas och länens yta.

Under 2010 installerades 308 nya vindkraftverk i Sverige, enligt Energimyndigheten. Totalt fanns det vid årsskiftet 1 655 vindkraftverk i Sverige och den installerade effekten var 2 019 MW. Ett modernt vindkraftverk gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen från kolkraftverk med cirka 5 000 ton per år.

– Sverige har bland de bästa vindförhållandena i Europa, vindkraftens kostnader har sjunkit och utbyggnaden har äntligen tagit fart. Det är bra för både Sverige och klimatet, säger Johan Ihrfelt, vd på vindkraftbolaget O2. Av samtliga 290 kommuner i Sverige har nu 149 kommuner vindkraftverk (som är anslutna till elcertifikatsystemet), medan 141 kommuner inte har någon vindkraft alls. De tio kommuner i landet som har mest vindkraft i relation till yta är Malmö, Hammarö, Landskrona, Håbo, Eslöv, Vadstena, Götene, Mellerud, Trelleborg och Skara. Elproduktionen från vindkraft i Sverige uppgick under 2010 till 3,5 TWh, en ökning med nästan 42 procent jämfört med 2009. Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen var cirka 2,4 procent. Riksdagens planeringsram om 30 TWh vindkraft år 2020 motsvarar cirka 20 procent av Sveriges elanvändning och kräver i genomsnitt 200 moderna vindkraftverk per län. Det kan jämföras med att det i Danmark, med en yta som Jämtland, finns 5 000 vindkraftverk.