Rabbalshede Kraft inleder handel via Alternativa Listan

Foto: Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Krafts styrelse har beslutat att inleda handel i bolagets aktie på Alternativa aktiemarknaden (”Alternativa”) via Alternativa Listan. På Alternativa Listan kan köpare och säljare följa kursinformation samt genomföra handel regelbundet. Alternativa är en marknadsplats för handel i onoterade aktier och står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn.

Handel via Alternativa Listan sker regelbundet en gång per månad för att samla och skapa likviditet i aktien. Varje handelsperiod består av fyra dagar. Första handelsperioden för Rabbalshede Krafts aktie inleds onsdagen den 7 maj och pågår till och med måndagen den 12 maj 2014.

Rabbalshede Kraft är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 62 vindkraftverk varav 38 vindkraftverk inom fem vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, bolaget har ytterligare 33 verk under byggnation och runt 300 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas.