Umeå Energi sätter varningssystem på vindkraftverk

Foto: Kent Larsson

I vinter så har Umeå Energi höjt säkerheten i sina vindkraftsparker. Detta genom att montera ett varningssystem som signalerar om det finns risk för att is ska släppa från vindkraftverkens rotorblad. Nu är alla tester klara och systemet fungerar bra.

– Vindkraft är en säker energikälla, både ur miljö- och hälsosynpunkt. Men det kan finnas risk att is bildas på vingarna. För att minimera risken att någon förbipasserande skadas om isen släpper så har vi monterat ett smart signalsystem, berättar Lars C Johansson, operativ chef på Umeå Energis affärsområde Sol, Vind & Vatten.  

Det är under årets sex kallaste månader som vindkraften genererar allra mest el. Då produceras runt 70 procent av all vindel, framför allt för att det blåser mer de kalla månaderna, men också för att luftens densitet är högre när det är kallt. Då får man ut mer energi ur samma mängd luft.

Men vintern kan även innebära vissa svårigheter. Kylan gör att det kan bildas is på vindkraftverkens rotorblad. För att komma runt problemet har Umeå Energi valt att bygga flera vindkraftverk med vingar som avisar sig själva. Och för att få dubbel säkerhet har man nu monterat signalsystemet Ice Alert, som varnar förbipasserande eller servicepersonal om det finns is på vingarna och isen riskerar att släppa.

– Vi är först i Norden med varningssystemet, så det känns bra. Det är extremt ovanligt att någon skadas av fallande is från vindkraftverk, men vi vill göra allt som står i vår makt för att förhindra en olycka, säger Lars C Johansson.

Signalsystemet levereras av Windsystem och består av varningsskyltar och lampor. Det har monterats vid Umeå Energis vindkraftverk i Hörnefors, Holmsund och Robertsfors och har testats under vårvintern.

– Det fungerar tillfredsställande, så nästa vinter är allt i full gång, säger Lars C Johansson.