Is kan hindra utbyggnaden av vindkraft

Foto: Kent Larsson

Isbildning på vindkraftverk är ett stort problem och ett hinder för en snabb utbyggnad av vindkraften. Energimyndigheten gör nu en satsning på 7,5 miljoner på forskning vid Luleå tekniska universitet runt isbildning på vindkraftverk.

Isbildning på vindkraftverk leder till sämre effektivitet. Is orsakar årligen kraftbolagen stora kostnader och är ett hinder för en snabb utbyggnad av vindkraften i områden med kallt klimat. Is som lossnar från bladen kan även medföra personskador.

Vintern 2013 drabbades svenska vindkraftverk av omfattande driftproblem orsakade av is. 2010 stod större delen av Storbritanniens vindkraftverk stilla på grund av is och kyla.

Forskare från flera olika områden på LTU, i samarbete med forskare i Norge, Sydkorea och Japan, ska nu studera isbildning, avisning och hur is påverkar blad och lager i vindkraftverk. Resultatet blir modeller för hur is växer till på vindkraftverk, hur krafterna på kraftverket påverkas och ny teknik för övervakning av kraftverkens lager.

Modellerna underlättar utveckling av ny teknik för avisning eller övervakning och förebygger produktionsstopp vintertid. Swerea Sicomp och SKF CMC, ledande tillverkare av övervakningssystem för vindkraftverk, medverkar i projektet. LTU är idag nationellt ledande inom forskning runt vindkraft i kallt klimat. Professor Jan-Olov Aidanpää, LTU, leder temaområdet ”Kallt klimat” i Swedish Wind Power Technology Centre.

Utöver forskningsprojektet så planeras även ett testcenter där kraftbolag och internationella forskningsparter kan erbjudas att testa nya tekniska lösningar.