Stort motstånd till vindkraft i Hangvar

Foto: Martin von Brömssen

Kritiken mot förslaget att sätta upp fem vindkraftverk i Hangvar möter kritik från både naturvårdsorganisationer och grannar. Men regionen är positiv, skriver Sveriges Radio.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm ska nu på plats studera området där vindkraftverken planeras.

Från början var planerna att bygga 16 vindkraftsverk men bolaget Forsvidar, som står bakom vindkraftsparken, har minskat på antalet verk till fem eftersom kungsörn har setts inom området.

Trots detta är motståndet fortfarande stort och flera parter anser att Miljöprövningsdelegationen inte ska ge tillstånd till att sätta upp vindkraftverken.

Både Naturvårdverket och Naturskyddsförenngen på Gotland och grannar till området framhåller områdets höga naturvärden med värdefulla våtmarker och nyckelbiotoper och rödlistade arter.

Däremot säger både byggnadsnämnden och regionens miljö- och hälsoskyddsnämnd ja till ansökan.