Vindkraften byggs ut trots lågt elpris

Foto: Timothy Tolle

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. För 2014 blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot 1 000 megawatt vindkraft installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk. Åren därpå återgår den årliga utbyggnaden till omkring 700 megawatt. Detta enligt en ny prognos från Svensk Vindenergi.

– Att den starka utbyggnaden fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att nybyggd vindkraft är konkurrenskraftig. Vindkraften ökar försörjningstryggheten samtidigt som elexporten från Sverige möjliggör minskade koldioxidutsläpp i våra grannländer och på kontinenten, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Både priset på el och elcertifikat är nere på en historiskt sett låg nivå. Trots det finns det idag uppemot 1 600 megawatt vindkraft (motsvarande cirka 595 vindkraftverk) under byggnation som driftsätts under 2014 och 2015. En del av dessa är förseningar från 2013. Det mesta är äldre investeringsbeslut men turbinleverantörerna har fått nya order på 160 megawatt sedan förra kvartalet. – Marknadsläget är ovanligt svårbedömt. Det fortsätter att tas investeringsbeslut trots de historiskt sett låga ersättningsnivåerna och svårigheter med traditionell bankfinansiering. En förklaring kan vara att det har blivit vanligare med andra typer av investerare som tittar mer långsiktigt och har lägre avkastningskrav. En annan förklaring är att vindkraften har blivit mycket billigare, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.

Vindkraftsproduktionen förväntas enligt prognosen öka från cirka 10 terrawattimmar vid årsskiftet till cirka 18 terrawattimmar vid utgången av 2017. Det skulle betyda att vindkraften då motsvarar cirka 13 procent av den nuvarande elanvändningen. Merparten förväntas byggas i norra Sverige vilket ökar behovet av att förstärka den redan i dag begränsade överföringskapaciteten genom stamnätet.

– För att undvika inlåst elproduktion framöver är det viktigt att Svenska Kraftnät ger den nya ledningen från norr till söder högsta prioritet liksom den nya kabeln till Tyskland, säger Mattias Wondollek.