Vind och mycket nederbörd ger fortsatt låga elpriser

Foto: sxc

Hittills i år har medeltemperaturen i Norden varit 3,5 grad högre än förra året. Det milda vädret i kombination med mycket nederbörd och vind har gjort att elpriserna i snitt varit 9 öre lägre per kilowattimme jämfört med förra året. För en villaägare med rörligt elpris innebär det cirka 1000 kronor lägre elkostnad.

Spotpriset på den nordiska elbörsen låg under vecka 14 på 29,03 euro per megawattimme. De låga prisnivåerna beror till stor del på det milda och lågtrycksdominerade vädret med mycket vind och en stark hydrologisk balans, i kombination med god tillgång på kärnkraft.