Linje 60 drivs av vindkraft

Foto: Västtrafik

Sedan maj förra året har Västtrafik testat en ny typ av laddhybridbuss som drivs av el från vindkraft på linje 60 i Göteborg. Nu har satsningen utvärderats och resultatet visar att de nya bussarna är populära hos kunder såväl som hos förare och boende längs linjen.

Västtrafik deltar i projektet Hyperbus tillsammans med Business Region Göteborg, Volvo Bussar, Göteborg Energi och Trafikkontoret. Målet är att testa en ny hybridbuss som kan köra längre sträckor på el jämfört med dagens hybridbussar. Projektet är världsunikt och stöds av EU:s finansieringsprogram för miljöprojekt, EU Life+.

Västtrafik har frågat kunderna, förarna och boende längs med linje 60 vad de tycker om de nya elhybridbussarna. Resultatet visar att majoriteten är positiva till bussarna och att kännedomen om projektet är stort – 7 av 10 uppger att de känner till satsningen.

En stor del av de tillfrågade tycker också att det är viktigt att satsa på miljöanpassade bussar som drivs på alternativa bränslen. En majoritet av kunderna skulle också kunna tänka sig att betala 50 öre extra per resa för att fler laddhybridbussar skulle kunna sättas in.  

– Många uppskattar hybridbussarna för att de är tysta och bekväma, men det är också spännande att det finns en vilja hos våra kunder att betala extra för att resa mer miljöanpassat, säger Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik.

Att fordonen är tysta uppskattas av de boende längs med linje 60, där 40 procent uppger att de störs mindre av hybridbussarna än av vanliga bussar. Även personalen ger ett gott betyg till de nya bussarna och miljövinsterna ses som de största fördelarna. Den bekväma och tysta arbetsmiljön lyfts också fram som positivt.

– Undersökningen visar på de stora vinsterna med laddhybrider för kunder, förare och boende i staden. Den här typen av bussar fungerar mycket bra i stadmiljöer, samtidigt som de bidrar till att uppfylla våra högt ställda miljökrav, säger Hanna Björk. 

Bussarna kommer att gå i trafik fram till juli. Därefter kommer man titta på miljöeffekter, laddstationernas utformning och genomföra undersökningar av mer teknisk karaktär.