Utbyggnaden av vindkraft snabbare under 2010

Foto: sxc.hu

Vindkraften fortsätter att öka kraftigt i Sverige och statistik från elcertifikatsystemet visar att utbyggnadstakten under 2010 var den snabbaste hittills. Under 2010 installerades 574 MW vindkraft fördelat på 308 vindkraftverk.

I slutet av 2010 fanns totalt 1 655 vindkraftverk och den installerade effekten var 2 019 MW. Produktionen av el från vindkraften uppgick till 3,5 TWh. Det är en ökning med nästan 42 procent jämfört med 2009. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el i Sverige var 2,4 procent jämfört med 2009 då andelen var 1,9 procent.

Den största delen av all el från vindkraft produceras i södra Sverige. Skåne län hade mest installerad effekt med 415 MW. I slutet av 2010 hade Västra Götaland 391 MW, flest vindkraftverk och är det län med den största utbyggnaden under 2010. Den näst största utbyggnaden av vindkraft gjordes i Jämtland vilket fört upp länet till tredje plats över län med mest installerad effekt i vindkraft. Vindkraftverk finns i landets samtliga 21 län.

Majoriteten av Sveriges totalt 290 kommuner har nu vindkraft. I 149 kommuner finns vindkraftverk som är anslutna till elcertifikatsystemet.

Med liten marginal hade Gotlands kommun mest installerad effekt under år 2010 med 114 MW uppdelade på 155 vindkraftverk. Malmö ligger strax efter med 112 MW där Sveriges största havsbaserade vindkraftpark, Lillgrund, finns. De största nykomlingarna på listan är Strömsund och Åsele. Där har de största utbyggnaderna skett under 2010 och med det placerar de sig på tredje och fjärde plats från att inte varit med på topp 20 listan föregående år.