Klimatfärdplan för att minska utsläpp av växthusgaser

Foto: Siemens

Vid regeringssammanträde togs beslut om Klimatfärdplan 2050, en strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås.

En särskild utredare ska lämna förslag till en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås.

Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 2 november 2015.