Vindkraftspark i Dalsland invigs

Foto: sxc.hu

Söndagen den 22 maj inviger Rabbalshede Kraft och Göteborg Energi vindparken Töftedalsfjället i Dals-Eds Kommun i Dalsland. Parken omfattar 21 vindkraftverk om 2,3 MW vardera och beräknas producera 129 gigawattimmar el per år.

Vindkraftverken har driftsatts successivt under våren.

Töftedalsfjället är Rabbalshede Krafts fjärde vindpark som tas i drift. Vindparken omfattar 21 varav Rabbalshede Krafts del i parken omfattar 11 vindkraftverk. Med en rotordiameter om 100 meter är vindturbinerna anpassade för låga till medelhöga vindhastigheter, vilket är typiskt för svenska vindförhållanden. Tornen i vindkraftverken är 99,5 meter höga, med rotorbladen blir totalhöjden 150 meter.

– Trots ett extremt vinterväder med mycket snö och hårda vindar har bygget fortlöpt bra. När vindparken nu övergår i kommersiell drift ökar Rabbalshede Krafts produktionsförmåga med 75 procent. Under året fortsätter vi utveckla vår projektportfölj där det idag finns ytterligare 15 parker i ansökningsfas med en sammanlagd effekt på 660 MW, säger Thomas Linnard, vd för Rabbalshede Kraft.