Annullering av 16,2 miljoner elcertifikat

Foto: Morgue

Den 1 april annullerades totalt 16,2 elcertifikat för 2013 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

För el producerad under 2013 utfärdades det totalt 16,4 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,2 miljoner elcertifikat till totalt 12 miljoner elcertifikat.

12,3 miljoner elcertifikat annullerades i Sverige

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2013 blev 90,9 terawattimmar vilket motsvarar en kvotplikt på 12 268 508 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,97 procent, det vill säga 12 264 914 elcertifikat.

I Sverige har Energimyndigheten beslutat om att, för 8 företag, annullera fler elcertifikat än vad dessa uppgett i sina deklarationer. Det överskjutande antalet elcertifikat har registrerats som låsta på företagens certifikatkonton. Totalt har 11 753 elcertifikat låsts i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras.

3,9 miljoner elcertifikat annullerades i Norge

I Norges annullerades 3 918 979 elcertifikat. Några kvotpliktiga aktörer har i Norge överklagat sin kvotplikt, efter laga kraftvunnet beslut kan det innebära att ytterligare elcertifikat ska annulleras.