Eolus Vind säkerställer finansiering

Foto: sxc.hu

Eolus har tecknat kreditavtal med Handelsbanken och därmed säkerställt finansiering för de kommande två åren om totalt 770 miljoner kronor. Tre kreditavtal har ingåtts med Handelsbanken. De består av ett 18 månaders avtal med en limit om 195 miljoner kronor för checkräkningskredit, ett 24 månaders avtal med en limit om 135 miljoner kronor för finansiering av lager av idrifttagna vindkraftsanläggningar. Samt en 18 månaders byggkredit om 440 miljoner kronor för finansiering av etablering av de 29 vindkraftverk som Eolus uppför 2014 och som omfattas av det elförsäljningsavtal som Eolus tecknat med Google.

Avtalet med Google innebär att Google under tio år med start 2015, till ett förutbestämt pris, köper all el från de 29 vindkraftverken.