Bixia miljöfond ger pengar till vindkraftprojekt

Foto: sxc

Bixia Miljöfond startade för sex år sedan och har delat ut en miljon kronor per år till cirka 150 projekt. Nu är det återigen dags att söka medel till investeringar som ökar andelen förnybar el, minskar elanvändningen eller bidrar till energieffektivisering. Nytt för i år är att alla Bixias kunder nu är med och bidrar, vilket ger ännu mer pengar att söka.

– Vi har gjort det enklare att söka och förtydligat kriterierna för att få fler företag att söka – allt i hopp om att öka takten i utbyggnaden av förnybar elproduktion och energieffektivisera, säger Kim Blomster, Bixias miljösamordnare och ordförande för Bixia Miljöfond.

Tillsammans med kunder och närproducenter vill Bixia bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som minskar koldioxidutsläppen.

– Alla våra kunder, såväl privatkunder som företagskunder, är med och bidrar eftersom miljöfonden ingår i alla elavtal. Pengarna går till projekt som innebär mer förnybar el eller åtgärder för att minska elanvändningen. På så sätt är alla våra kunder med och gör en insats för klimatet, bara genom att välja Bixia, medan vi gör jobbet, säger Kim Blomster.

För årets ansökningsperiod som pågår mellan den 31 mars april till den 31 augusti finns cirka 1,3 miljoner kronor att fördela. I stort sett kan alla söka medel ur fonden. Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag kan söka. Årets ansökningskriterier innehåller möjligheten att söka medel för investeringar, till exempel för energieffektiviseringsåtgärder.

Bland annat är investeringar som ökar elgenereringen genom ny eller förbättrad teknik i vindkraftverk eller genom utveckling av system för underhåll i vindkraftverk prioriterade.