Svensk Vindenergi välkomnar Hansa Powerbridge

Foto: sxc.hu

Svenska Kraftnät och den tyska stamnätsoperatören 50 Hertz har tecknat ett intentionsavtal för en ny högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland. Kabeln förväntas vara i drift senast år 2025 och är nästa steg i ambitionen om en ökad integrerad europeisk elmarknad.

– Ett glädjebesked. Den nya kabeln mellan Sverige och Tyskland kommer att öka försörjningstryggheten i Sverige och förväntas göra stor klimatnytta genom export av koldioxidsnål el till Tyskland, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Planerna på en ny kabel mellan Sverige och Tyskland har funnits ett par år. Med intentionsavtalet har samarbetet mellan länderna intensifierats och länderna kommer nu gå vidare med en förstudie.

Förutom ökad klimatnytta bedöms den nya kabeln leda till ökad försörjningstrygghet och stora ekonomiska fördelar.

– En vanlig missuppfattning är att nya kablar till kontinenten per automatik innebär ett högre elpris men den stora genomsnittliga prisskillnaden mellan Sverige och Tyskland har på senare år utjämnats. Med den nya kabeln kommer det finnas ökade möjligheter att importera billig förnybar el när vind- eller solkraften producerar bra i Tyskland, säger Mattias Wondollek, analytiker på Svensk Vindenergi.