Rabbalshede Kraft har årsstämma

Foto: Rabbalshede Kraft

Fredagen den 25 april håller Rabbalshede Kraft årsstämma i Göteborg.

Rabbalshede Kraft har funnits som en aktör inom vindkraft sedan 2005. Bolaget har medverkat till driftsättningen av 62 vindkraftverk varav 38 vindkraftverk i egen regi. Bolaget har ytterligare 33 verk under byggnation och runt 300 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas.