Ny ordförande i Svensk Vindenergi

I samband med Svensk Vindenergis föreningsstämma så valdes Stefan Svéd till ny ordförande för branschföreningen. Stefan Svéd ersätter Anders Sjögren som varit Svensk Vindenergis ordförande sedan den nuvarande föreningen bildades för två år sedan.

Stefan Svéd har tidigare varit ledamot i Svensk Vindenergis styrelse och är anställd som Senior Advisor hos Vattenfall Vindkraft.