Svensk Vindenergi anmäler Svt till granskningsnämnden

Foto: sxc

Efter Svt:s satsning på att granska vindkraften väljer branschföreningen Svensk Vindenergi att anmäla Svt till granskningsnämnden för brister i både saklighet och opartiskhet.

– Svt:s granskning innehåller en mängd direkta felaktigheter och ensidigt negativa vinklingar som vi menar bryter mot reglerna om saklighet och opartiskhet som gäller för public service, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Reportagen om vindkraft sändes i Svt Mittnytt och Nordnytt i början av mars. Delar av reportagen sändes även nationellt i Rapport.

– En av de grövsta felaktigheterna är att Svt i samtliga reportage uppger att det skall byggas 20 000 vindkraftverk i Sverige de närmaste åren och att påverkan från vindkraft därför blir mycket omfattande. 20 000 vindkraftverk skulle motsvara hela Sverige och Danmarks samlade elproduktion och faller på sin egen orimlighet. De prognoser som finns tillgängliga visar på en utbyggnad av omkring 1 000 nya vindkraftverk under den kommande fyraårsperioden, säger Anton Steen, analytiker på Svensk Vindenergi.

– Det är självklart att utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar energi granskas men det måste ske på faktamässiga grunder. Svt:s rapportering liknar skrämselpropaganda, säger Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.