SKF tilldelas pris av Goldwind

Foto: Goldwind

Kinesiska vindkraftstillverkaren Goldwind har beslutat att tilldela SKF Technical Cooperation Award. Utmärkelsen delades ut under Goldwinds årliga konferens för leverantörer.

– Det här är ett viktigt erkännande av vårt arbete med att skapa och leverera nya tekniska lösningar och tjänster till marknaden, säger Jiming Zhu, vd för SKF Kina. 

– SKF är en av de ledande leverantörerna av lager till Goldwinds huvudaxel, och har därför haft en nära dialog och ett nära samarbete med Goldwinds tekniker under åren. SKF har i stor utsträckning bidragit till flera av Goldwinds nya strategiska projekt som utvecklas under 2014 och 2015, säger Wu Kai, vice vd på Goldwind.

SKF och Goldwind har haft ett nära samarbete under flera år, vilket har resulterat i teknik samtidigt som efterfrågan på energi från vindkraftverk har ökat kraftigt i Kina. Under 2013 har SKF varit med och utvecklat Goldwinds huvudaxellager för vindkraftverk på 1,5 MW, 2,0 MW, 2,5 MW och 3,0 MW. Bland de produkter och lösningar som SKF har levererat till Goldwind ingår lager, tillståndsövervakning, tätningar, smörjsystem och smörjmedel.