Siemens bygger fabrik för vindkraftverk i Storbritannien

Foto: Siemens

Siemens investerar 190 miljoner euro i en ny fabrik i Storbritannien för produktion av havsbaserade vindkraftverk. Produktion av rotorblad för turbiner i klassen 6 megawatt är planerad och ett nytt logistik- och servicecenter i Hull.

Marknaden för havsbaserad vindkraft är god i Storbritannien, men har en ännu större potential i framtiden. Kapaciteten har fördubblats under två år.

Siemens och den brittiska partnern Associated British Ports (ABP) kommer att investera 371 miljoner euro i projektet som ger 1000 nya jobb direkt och ännu fler med tiden.

Green Port Hull kommer att stå klart 2016, och produktionen av rotorblad är planerad att starta under sommaren 2016. Fabriken kommer att nå sin fulla kapacitet under mitten av 2017.