Energismart projekt för vindkraft på fartyg

Vindkraftverk i fören på en Stena-färja. Foto: Christer Ehrling

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har tagit beslut om totalt drygt 20 miljoner kronor till utvecklingssatsningar i länet. En av satsningarna är ett Chalmersprojekt för att vidareutveckla tekniken kring vindkraftverk på fartyg.

Genom vindkraftverk på fartyg går det att spara på bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen. Chalmers driver ett projekt för att utveckla tekniken, som i dagsläget visar på en potential på upp till 16 procents bränslebesparing. Regionutvecklingsnämnden har tidigare medfinansierat satsningen och har nu tagit beslut om ytterligare 1,5 miljoner kronor.